Město, které si zamilujete.

Město Mikulov Vám nabízí především poznávání, a to doslova všemi smysly. První písemné údaje o tomto městě se datují již od roku 1249. Pro mnohé je důvodem k návštěvě historie města vtělená do architektonických památek, pro milovníky přírody a aktivního odpočinku jedinečné přírodní podmínky regionu. Těm z Vás, kdo dovedete ocenit dobré víno, nabízí místní vinařskou tradici. Město je položeno v členitém terénu na jižním okraji Pálavských vrchů.

Dominantou města je zámek umístěný na skále západně od náměstí, v jehož zdech pobývala řada známých osobností, mezi jinými i císař Napoleon. Zámek vznikl renesanční přestavbou hradu postaveného ve 13. století.

 

Při procházce Mikulovem byste určitě neměli zapomenout na jeskyně na Turoldu.

Ty se nachází při severním okraji Mikulova v opuštěném kamenolomu pod vrchem Turold (385 m n. m.). Byla objevena při těžbě kamene roku 1951 nedaleko již dříve zničené Turoldovy jeskyně.

Je složitým a mimořádně členitým systémem chodeb síní a dómů o sedmi patrech.

Další krásnou procházkou je přírodní rezervace Svatý kopeček. Rezervace byla vyhlášena v roce 1946 na rozloze 37,2 ha k ochraně bradla z jurských vápenců nad Mikulovem. Svatý kopeček je jeden z kopců Pavlovských vrchů o výšce 363 m. Tvoří spolu se zvonicí a kaplí Sv. Šebestiána významnou krajinnou dominantu nad Mikulovem.

Navštívit byste měli také Kozí Hrádek, který najdete přímo nad náměstím.

_page_title_attachment_image

  • mikulov.jpg
  • 4.jpg
  • 33.jpg
  • img-20170304-194357-868.jpg

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.

Více informací